Tuesday , 25 June 2019

Ban chủ nhiệm Khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA:

 

anhha

Trưởng Khoa: PGS.TS Lê Hải Hà

http://www.utc.edu.vn/giang-vien/4292

 

pgs-ts-la-van-cham

Bí thư đảng ủy Khoa: PGS.TS Lã Văn Chăm

http://www.utc.edu.vn/giang-vien/4281

 

co-huong

Phó Trưởng Khoa: PGS.TS Hồ Thị Lan Hương

http://www.utc.edu.vn/giang-vien/4273

 

aphuc

Phó Trưởng Khoa: PGS.TS Nguyễn Quang Phúc

http://utc.edu.vn/giang-vien/4285

 

bui-tien-thanh2019

Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Bùi Tiến Thành

http://utc.edu.vn/giang-vien/4493

 

Chicago, illinois the university https://ghostwriter-hilfe.com/ of chicago press.