Thursday , 23 May 2019

Bộ môn Công trình Giao thông công chính và Môi trường

[embeddoc url=”http://civil.utc.edu.vn/wp-content/uploads/2018/04/Gioi-thieu-GTCC-4-to-A4-3-2018-ban-nhe.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Địa chỉ: Phòng 203 – A6 Trường ĐH GTVT

ĐT: 024.37663020

Email: bmgtc@utc.edu.vn

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Hồ Anh Cương