Sunday , 16 December 2018

Bộ môn Đường bộ

[embeddoc url=”http://civil.utc.edu.vn/wp-content/uploads/2018/03/Bo-mon-2018-web_3_1-3.pdf” download=”all” viewer=”google”]
[embeddoc url=”http://civil.utc.edu.vn/wp-content/uploads/2018/03/Bo-mon-2018-web_3_2-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]
[embeddoc url=”http://civil.utc.edu.vn/wp-content/uploads/2018/03/Bo-mon-2018-web_3_3-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]
[embeddoc url=”http://civil.utc.edu.vn/wp-content/uploads/2018/03/Bo-mon-2018-web_3_4-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]
Địa chỉ: Phòng 205-206 nhà A6 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (024) 3766 4531.  Email: dbo@utc.edu.vn
Website: hte.utc.edu.vn
Trưởng Bộ môn:         PGS.TS. Lã Văn Chăm          – ĐT: 0913 220 244
Phó Trưởng Bộ môn: PGS.TS Trần Thị Kim Đăng
Phó Trưởng Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Quang Phúc

 duongbo

duongbo2 ik2 Một số hình ảnh hội thảo Bộ môn