Tuesday , 25 June 2019

Bộ môn Kết cấu

BỘ MÔN KẾT CẤU

Địa chỉ: Phòng 301, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải .

Điện thoại:  (04) 3.7661775.

Trưởng Bộ môn: Th.S Đào Văn Dinh

        Bộ môn Cơ học kết cấu (Tiền thân là Bộ môn Cơ học) được thành lập năm 1963.
        Bộ môn đảm nhiệm việc giảng dạy bậc đại học các môn Cơ học kết cấu, Phương pháp số trong Cơ học kết cấu, Động lực học công trình, Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu thép, Cơ học xây dựng; tham gia đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ ngành Xây dựng công trình giao thông.
        Bộ môn hiện có 19 cán bộ giảng dạy, trong đó có 01 PGS, 06 Thạc sỹ; 08 Đảng viên.

        Hàng năm, Bộ môn luôn hoàn thành tốt công tác giảng dạy kể cả ở bậc Đại học và bậc Sau Đại học, tham gia công tác hướng dẫn Nghiên cứu sinh và Cao học, bồi dưỡng sinh viên giỏi dự thi Olympic môn Cơ học kết cấu. Nhiều năm  đội tuyển đạt giải cá nhân và đồng đội. Nhiều năm liền Bộ môn đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, đã được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Thủ tướng Chính phủ.
         Sắp tới Bộ môn tiếp tục hoàn thiện chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng cơ bản, hiện đại hoá và phù hợp với hoàn cảnh Việt nam. Nhiệm vụ trọng tâm là công tác giảng dạy, học tập, NCKH, góp phần dựng khoa Công trình thành một trung tâm đào tạo, NCKH mạnh của ngành Xây dựng cầu đường ở Việt Nam. 

Voice automatically adds cinema-quality animation get-thesis.com/ so your story looks incredible.