Tuesday , 25 June 2019

Bộ môn Thủy lực – Thủy văn

Bộ môn Thủy lực – Thủy văn

Địa chỉ: Phòng 407 nhà A6 Trường đại học Giao thông vận tải
Điện thoại: (04) 7662536.
Trưởng Bộ môn: TS. Tống Anh Tuấn
Phó Bộ môn: ThS Đặng Thu Thủy

      Trước đây, các môn học Thủy lực- Thủy văn trực thuộc Bộ môn cơ sở của Khoa công trình, môn học Cơ hoc chất lỏng kỹ thuật ( Thủy lực và máy thủy lực) ghép ở Khoa Cơ khí của Trường. Đến năm 1970 đã phát triển thành bộ môn riêng gọi là Bộ môn Cơ thủy và hiện nay có tên là Thủy lực – Thủy văn thuộc Khoa công trình.
Bộ môn giảng dạy, hướng dẫn thí nghiệm các môn học ở bậc đại học: Thủy lực cơ sở; Thủy lực công trình, Thủy văn công trình, Kỹ thuật thủy khí và giảng dạy môn Thủy văn công trình cho các ngành Xây dựng công trình giao thông và một số chuyên nghành thuộc Khoa cơ khí và Khoa kinh tế. Bên cạnh đó Bộ môn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của trường của Bộ …, bồi dưỡng các đội tuyển thi O-lym-pic quốc gia và hướng dẫn sinh viên NCKH.

                                                

Đội ngũ hiện nay của Bộ môn có 13 Giảng viên, trong đó có 01PGS-TS, 12 thạc sỹ (trong đó có 03 thạc sỹ đang làm NCS ngoài nước, 02 thạc sỹ đang làm NCS trong nước ), 09 Đảng viên. Bộ môn nhiều năm được công nhận là Tập thể lao động Xuất sắc, được nhận Bằng chứng nhận và cờ khen tặng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Cơ học Việt Nam về những thành tích đã bồi dưỡng nhiều sinh viên giỏi đạt giải cao trong các năm thi Olympic Cơ học toàn quốc môn Thủy lực.

Trong sự phát triển không ngừng của trường Đại học Giao thông Vận tải cả về chất và lượng. Bộ môn Thủy lực – Thủy Văn đã có những định hướng để trong tương lai gần, sẽ xây dựng một chuyên nghành đào tạo phù hợp với yêu cầu của Nhà trường và Khoa Công trình, tương xứng với tiềm năng của Bộ môn và đáp ứng nhu cầu của xã hội.  

Jolkona makes an effort to send you actual proof of track a phone the impact you’re making by sending you pictures, videos, or a story that shows you where your money went and who benefited from it.