Tuesday , 25 June 2019

Bộ môn Trắc địa

[embeddoc url=”http://civil.utc.edu.vn/wp-content/uploads/2018/04/Gioi-thieu-BM-Trac-Dia-02-04-2018.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Địa chỉ: Phòng 408 – A6 Trường ĐH GTVT

ĐT: 04.37663441

Website: http://www.tracdia-utc.com/