Tuesday , 26 March 2019

CÁC CÂU LẠC BỘ KHOA CÔNG TRÌNH

Để bổ sung kỹ năng mềm cho sinh viên, Khoa Công trình đã thành lập các câu lạc bộ:

1. Câu lạc bộ tiếng Anh

  • Sinh hoạt tiếng Anh theo chuyên đề hàng tuần
  • Sinh hoạt ngoại khóa với người nước ngoài 1 tháng 1 lần
  • Lớp học tiếng Anh miễn phí
  • Thi hùng biện tiếng Anh 1 năm 1 lần

2. Câu lạc bộ võ thuật

  • Sinh hoạt 2 lần 1 tuần
  • Thi đấu với các câu lạc bộ khác

3. Câu lạc bộ hướng nghiệp

  • Tổ chức các lớp học AutoCAD miễn phí cho sinh viên năm 1, 2
  • Tổ chức các kỳ thi tin học văn phòng
  • Tổ chức hội thảo chuyên môn

Các em sinh viên quan tâm liên hệ với Văn phòng khoa hoặc cô Hương Phó trưởng khoa

 

These studies challenged the established and traditional approaches to literacy which, until then, was considered a personal affair, an check my business individual cognitive process.