Sunday , 16 December 2018

CÁC CÂU LẠC BỘ KHOA CÔNG TRÌNH

Để bổ sung kỹ năng mềm cho sinh viên, Khoa Công trình đã thành lập các câu lạc bộ:

1. Câu lạc bộ tiếng Anh

  • Sinh hoạt tiếng Anh theo chuyên đề hàng tuần
  • Sinh hoạt ngoại khóa với người nước ngoài 1 tháng 1 lần
  • Lớp học tiếng Anh miễn phí
  • Thi hùng biện tiếng Anh 1 năm 1 lần

2. Câu lạc bộ võ thuật

  • Sinh hoạt 2 lần 1 tuần
  • Thi đấu với các câu lạc bộ khác

3. Câu lạc bộ hướng nghiệp

  • Tổ chức các lớp học AutoCAD miễn phí cho sinh viên năm 1, 2
  • Tổ chức các kỳ thi tin học văn phòng
  • Tổ chức hội thảo chuyên môn

Các em sinh viên quan tâm liên hệ với Văn phòng khoa hoặc cô Hương Phó trưởng khoa