Tuesday , 25 June 2019

CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN SÂU ĐÀO TẠO THẠC SỸ

Đào tạo thạc sỹ: 2 ngành, 13 hướng chuyên sâu

Thời gian đào tạo 1,5 năm, chia làm 3 học kỳ, tổng số 48 tín chỉ.

Sau khi tốt nghiệp, đạt được bằng thạc sĩ người học có đủ khả năng đảm nhận các chức danh giảng viên chính hoặc nghiên cứu viên chính trong các trường đại học, cao đẳng hoặc các viện nghiên cứu và đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong các bộ phận kỹ thuật và quản lý ngành giao thông vận tải.

I. Ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

   12 chuyên sâu:

 1. Kỹ thuật Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
 2. Kỹ thuật Xây dựng Cầu hầm
 3. Kỹ thuật Xây dựng đường sắt
 4. Kỹ thuật Xây dựng sân bay
 5. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông đô thị
 6. Kỹ thuật giao thông đường bộ
 7. Thủy lực thủy văn công trình
 8. Địa kỹ thuật công trình giao thông
 9. Trắc địa và Địa tin học công trình
 10. Kỹ thuật xây dựng Hầm và công trình ngầm giao thông
 11. Kỹ thuật Kết cấu công trình
 12. Vật liệu xây dựng công trình giao thông

II. Ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng

   1 chuyên sâu:

 1. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị

Bad https://best-ghostwriter.com/essay-schreiben/ kreuznach pdagogisches zentrum des landes rheinland-pfalz, 1997 klassenstufe 9 technik – haushalt – wirtschaft.