Tuesday , 25 June 2019

Các tiêu chuẩn công trình hàng hải do giảng viên trong Khoa tham gia biên soạn

Các tiêu chuẩn: 

  1. Công tác khảo sát đo sâu dưới nước bằng thiết bị hồi âm, ký hiệu TCCS 01 :2015/CHHVN
  2. Công tác nạo vét – Thi công và nghiệm thu, ký hiệu TCCS 02:2015/CHHVN
  3. Đê chắn sóng – Yêu cầu thiết kế, ký hiệu TCCS 02:2017/CHHVN
  4. Cảng du thuyền – Yêu cầu thiết kế, ký hiệu TCCS 05:2014/CHHVN
  5. Luồng tàu biển – Yêu cầu thiết kế, ký hiệu TCVN 11419:2016

Chi tiết trong file đính kèm: Tieuchuancongtrinhhanghai

Making meaning implies proessaywriting.org both understanding and interpretation.