Thursday , 23 May 2019

Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Đội ngũ cán bộ của Khoa hiên nay (3/2018): Tổng số CB-GV-CNV 227 người trong đó: 01 NGND và 08 NGƯT; 05 Giáo sư, 29 Phó Giáo sư, 54 Tiến sĩ, 139 Thạc sỹ.

Bảng 1: Danh sách giảng viên Khoa Công trình

TT Bộ môn Chức danh khoa học, học vị
GS PGS TS ThS CN/KS Tổng Tỷ lệ % TS trở lên
1 Công trình GTCC&MT   2 2 7   11 36.36
2 Công trình GTTP&CTT 1 8 4 6   19 68.42
3 Địa kỹ thuật   1 3 16   20 20.00
4 Đường bộ 1 4 10 17   32 46.88
5 Kết cấu     7 13   20 35.00
6 Sức bền vật liệu   1 2 7 2 12 25.00
7 Cầu hầm 1 6 8 17 1 33 45.45
8 Đường sắt 1 3 3 5   12 58.33
9 Tự động hóa TKCĐ   1 0 8   9 11.11
10 Đường ôtô-Sân bay 1   7 9   17 47.09
11 Thủy lực thủy văn     4 7 2 13 30.77
12 Trắc địa   2 3 9   14 35.71
13 Quản lý dự án   1 1 8   10 20.00
  Cộng 5 29 54 129 5 222 39.64

Khoa đang phụ trách: Đào tạo đại học: 3 ngành, 17 chuyên ngành; Đào tạo thạc sỹ: 2 ngành, 13 hướng chuyên sâu; Đào tạo tiến sỹ: 4 ngành.

Các cán bộ, giảng viên trong khoa không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ sư phạm, năng lực chuyên môn, khả năng ngoại ngữ và  tham gia vào các công tác chính quyền, đoàn thể của Trường. Nhiều giảng viên đang tham gia tư vấn cho các công ty nước ngoài, làm chuyên gia cho các công ty trong nước trong các lĩnh vực xây dựng và phát triển GTVT.

DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ KHOA CÔNG TRÌNH (3/2018)

  1. Học hàm Giáo sư: 05 người
TT Họ và tên Bộ môn Ghi chú
1 Bùi Xuân Cậy Đường bộ  
2 Phạm Huy Khang Đường ô tô & sân bay  
3 Phạm Văn Ký Đường sắt  
4 Trần Đức Nhiệm Cầu hầm  
5 Nguyễn Viết Trung Công trình GTTP & GT thủy  

 

  1. Học hàm Phó Giáo sư: 29 người
TT Họ và tên Bộ môn Ghi chú
1 Phạm Duy Anh Công trình GTTP & GT thủy  
2 L­ương Xuân Bính Sức bền VL  
3 Hồ Anh Cư­ơng Công trình GTCC  
4 Đỗ Quốc Cư­ờng Đường bộ  
5 Lã Văn Chăm Đường bộ  
6 Bùi Đức Chính Công trình GTTP & GT thủy  
7 Nguyễn Thị Bạch Dương Công trình GTTP & GT thủy  
8 Nguyễn Phư­ơng Duy Cầu hầm  
9 Nguyễn Duy Tiến Cầu hầm  
10 Trần Thị Kim Đăng Đường bộ  
11 Trần Quốc Đạt Đường sắt  
12 Hồ Lan Hư­ơng Trắc địa  
13 Lê Hải Hà Đường sắt  
14 Lê Quang Hanh Công trình GTTP & GT thủy  
15 Trần Tuấn Hiệp Công trình GTCC  
16 Nguyễn Hữu Hưng Công trình GTTP & GT thủy  
17 Phạm Hoàng Kiên Công trình GTCC  
18 Đào Duy Lâm Công trình GTTP & GT thủy  
19 Nguyễn Đức Mạnh Địa kỹ thuật  
20 Nguyễn Ngọc Long Cầu hầm  
21 Nguyễn Quang Phúc Đường bộ  
22 Trần Đắc Sử Trắc địa  
23 Bùi Tiến Thành Cầu hầm  
24 Nguyễn Viết Thanh Công trình GTTP & GT thủy  
25 Nguyễn Hữu Thiện Đường sắt  
26 Đỗ Anh Tú Cầu hầm  
27 Bùi Ngọc Toàn Dự án & QLDA  
28 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Công trình GTTP & GT thủy  
29 Trần Thế Truyền Cầu hầm  

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG TRÌNH

 

Họ tên:
Nguyễn Viết Trung
Năm sinh:
1949
Học hàm:
GS
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Bùi Xuân Cậy
Năm sinh:
1953
Học hàm:
GS
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phạm Văn Ký
Năm sinh:
1955
Học hàm:
GS
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phạm Huy Khang
Năm sinh:
1956
Học hàm:
GS
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Tuấn Hiệp
Năm sinh:
1950
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Đức Nhiệm
Năm sinh:
1952
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lã Văn Chăm
Năm sinh:
1960
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Thị Kim Đăng
Năm sinh:
1964
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Hải Hà
Năm sinh:
1965
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Bùi Ngọc Toàn
Năm sinh:
1968
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Năm sinh:
1973
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Thế Truyền
Năm sinh:
1978
Học hàm:
PGS
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Văn Thuần
Năm sinh:
1958
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Đại Việt
Năm sinh:
1958
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Hữu Thiện
Năm sinh:
1959
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Vũ Quang Trung
Năm sinh:
1960
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Hồ Sỹ Diệp
Năm sinh:
1961
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Vũ Đức Sỹ
Năm sinh:
1963
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đào Văn Dinh
Năm sinh:
1963
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đinh Nghĩa Dũng
Năm sinh:
1963
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Hoàng Thị Thanh Thủy
Năm sinh:
1963
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Vũ Văn Thành
Năm sinh:
1969
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Võ Thị Hồng Minh
Năm sinh:
1969
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đỗ Việt Hải
Năm sinh:
1970
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phạm Thanh Hà
Năm sinh:
1972
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Phương Duy
Năm sinh:
1973
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Đình Dũng
Năm sinh:
1973
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Đức Hạnh
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phí Hồng Thịnh
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Hữu Vương
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Đức Mạnh
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Quỳnh Mai
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Quốc Đạt
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Đình Phương
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Thị Thanh Giang
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Anh Đức
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Thị Bạch Dương
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Hồ Thị Lan Hương
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Ngọc Quang
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Đăng Phóng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Anh Tuấn
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Hữu Dũng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phạm Duy Anh
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phạm Duy Hòa
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Quang Hưng
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Thị Cẩm Hà
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Tống Anh Tuấn
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Bùi Tiến Thành
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Thế Hiệp
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Hồng Phong
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Quang Học
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Ngọc Lâm
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Đình Thạo
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Huệ Chi
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Thị Thảo
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trương Trọng Vương
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Hồ Anh Cương
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Mai Tiến Chinh
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Trọng Nghĩa
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Văn Hậu
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Chu Quang Chiến
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Thị Thu Hà
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Quang Hiển
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Viết Thanh
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phạm Quang Thông
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Tạ Duy Hiển
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Văn Chính
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Thạch Bích
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Minh Nhật
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Quang Hưng
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Doãn Thị Nội
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Vũ Mạnh Hùng
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Bùi Tuấn Anh
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Vũ Phương Thảo
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Trung Dũng
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Thị Hồng Vân
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đào Sỹ Đán
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trịnh Minh Hải
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đặng Thu Thủy
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đỗ Anh Tú
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Bá Đồng
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Chu Tiến Dũng
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Thị Thanh Yên
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đỗ Xuân Quý
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Đức Thị Thu Định
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Xuân Lam
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Lan Anh
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Mạnh Hải
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
KS

Chi tiết

 

Họ tên:
Tạ Thị Hiền
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đặng Minh Tân
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Văn Nam
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Bùi Công Độ
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Vĩnh An
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Đức Dũng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Huy Hùng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Hà Linh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Trọng Hiệp
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Điệp
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Thị Việt Hà
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Thị Thu Hằng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Trung Kiên
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phan Thị Hiền
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Hữu Hưng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phạm Vũ Hà
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phạm Việt Hùng Hưng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Thùy Linh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Cao Phương Thảo
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Thu Phương
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Vũ Thị Nga
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đặng Hồng Lam
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Thị Thúy
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Châu Lân
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Đắc Đức
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phạm Duy Linh
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trịnh Thị Hiếu
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Hoàng Nam Bình
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Văn Vĩnh
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đỗ Vương Vinh
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Hoàng Thị Minh Hải
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Khắc Dương
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Bùi Thanh Quang
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Hữu Thuấn
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Vũ Ngọc Trinh
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
KS

Chi tiết

 

Họ tên:
Cao Thị Mai Hương
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Hồ Xuân Nam
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Quang
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Kim Nhung
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Danh Hợi
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Khánh Giang
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phạm Thị Thảo
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Thành Trung
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phạm Thu Trang
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Vũ Minh Hằng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Mạnh Đức
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Hoàng ThùyLinh
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Hoàng Tùng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Xuân Tùng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Đắc Hiền
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Chu Văn An
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Ngô Văn Minh
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Hải Hà
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Thị Hậu
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Thanh Nga
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Anh Tuấn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Quỳnh Nga
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Anh Dũng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Công Định
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Việt Yên
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Anh Tuấn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đặng Trần Thắng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Thị Nhung
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Hoàng Thị Thanh Nhàn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Quang Tuấn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đỗ Xuân Cảnh
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Minh Ngọc
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Thị Bích Thảo
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Vũ Ngọc Phương
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Vũ Ngọc Linh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đặng Thu Hương
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Việt Hưng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Thẩm Quốc Thắng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Đức Vinh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phan Thị Thu Hiền
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Văn Hiến
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Mai Quang Huy
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Thị Thu Hiền
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phan ViệtHùng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phạm Văn Phê
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Quang Vũ
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phạm Thị Thu Hà
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Tuấn Bình
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Vũ Minh Tuấn
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Anh Dân
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Đức Công
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Thị Mi Trà
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Mai Văn Bắc
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phạm Quỳnh Hương
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Thái Thị Kim Chi
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phạm Thị Loan
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đỗ Văn Trung
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Bùi Thị Mai Hương
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Hà Văn Quân
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Hồ Xuân Tú
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Hoàng Văn Tuấn
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
KS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đỗ Văn Mạnh
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Bá Anh
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Hoài Cương
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Văn Lập
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Thanh Hải
Năm sinh:
1988
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Ngọc Hòa
Năm sinh:
1988
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Minh Long
Năm sinh:
1988
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Xuân Quý
Năm sinh:
1988
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đỗ Thị Hằng
Năm sinh:
1988
Học hàm:
GV
Học vị:
KS

Chi tiết

 

Họ tên:
Hoàng Vũ
Năm sinh:
1988
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Mạc Văn Hà
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Thanh Tâm
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
KS

Chi tiết

 

Họ tên:
Vũ Bá Thành
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Thái Linh
Năm sinh:
1990
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Vũ Hoàng Khôi
Năm sinh:
1990
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đặng Thị Thùy Dung
Năm sinh:
1990
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Họ tên:
Vũ Đình Nguyên
Năm sinh:
1991
Học hàm:
GV
Học vị:
KS

Chi tiết

 

Họ tên:
Vũ Ngọc Phượng
Năm sinh:
1991
Học hàm:
GV
Học vị:
CN

Chi tiết

 

Họ tên:
Mai Văn Hiếu
Năm sinh:
1991
Học hàm:
GV
Học vị:
KS

Chi tiết

 

Họ tên:
Vũ Quang Huy
Năm sinh:
1992
Học hàm:
GV
Học vị:
KS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Xuân Lưu
Năm sinh:
1992
Học hàm:
GV
Học vị:
KS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phạm Minh Trang
Năm sinh:
1992
Học hàm:
GV
Học vị:
KS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Thị Hương
Năm sinh:
1992
Học hàm:
GV
Học vị:
KS

Chi tiết

 

Họ tên:
Trần Đắc Sử
Năm sinh:
1956
Học hàm:
GVCC
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Bùi Đức Chính
Năm sinh:
1957
Học hàm:
GVCC
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Ngọc Long
Năm sinh:
1963
Học hàm:
GVCC
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Quang Phúc
Năm sinh:
1972
Học hàm:
GVCC
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Phạm Hoàng Kiên
Năm sinh:
1972
Học hàm:
GVCC
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Nguyễn Duy Tiến
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GVCC
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lương Xuân Bính
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GVCC
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đỗ Quốc Cường
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GVCC
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Quang Hanh
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GVCC
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Đào Duy Lâm
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GVCC
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Hoàng Việt Hải
Năm sinh:
1949
Học hàm:
Chưa cập nhật
Học vị:
TS

Chi tiết

 

Họ tên:
Lê Hà Linh
Năm sinh:
1953
Học hàm:
Chưa cập nhật
Học vị:
ThS

Chi tiết

 

Thông tin giảng viên: http://utc.edu.vn/khoa-vien/408