Wednesday , 16 January 2019

CẬP NHẬT BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG – 2016

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG – 2016

1.        Ngành đào tạo: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

2.        Mã ngành: 52.58.02.05

3.        Tên đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Giao thông Vận tải

4.        Cơ sở tổ chức giảng dạy: Khoa Công trình – Trường ĐH GTVT

5.        Tiêu chí tuyển sinh/ các yêu cầu đầu vào:

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương.

Xét tuyển theo kế hoạch của Nhà trường trên cơ sở quy chế tuyển sinh (hàng năm) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết theo file đính kèm: Bản mô tả CTĐT_KTXDCTGT_2016 (2)

To them digital literacy is summarized homework help online in https://pro-homework-help.com in practical knowledge which is a blatant fallacy.