Thursday , 23 May 2019

Mục tiêu đào tạo

Chuẩn đầu ra ngành KTXDCTGT, Khoa Công trình

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG    1. Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Transport Construction Engineering) 2. Mã ngành: 52.58.02.05 3. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy (Cấp bằng: Kỹ sư) 4. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình ... Read More »