Tuesday , 25 June 2019

Bài báo khoa học

Danh sách các bài báo ISI và SCOPUS năm 2016

TT Tên bài báo Tên tạp chí Số tạp chí Tháng xuất bản Danh mục Tác giả của Trường Các đồng tác giả khác 1 Some subgradient extragradient type alogorithms for solving split feasibility and fixed point problems. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 13 2016-01-06 SCIE TS. Nguyễn Thế Vinh – Phạm Thị Hoài (School of Applied Mathematics and ... Read More »

Danh sách các bài báo ISI và SCOPUS năm 2015

TT Tên bài báo Tên tạp chí Số tạp chí Tháng xuất bản Danh mục Tác giả của Trường Các đồng tác giả khác 1 Numerical simulation of fish-eye fatigue crack growth in very high cycle fatigue Engineering Fracture  Mechanics 135 2015-01-10 SCIE TS. Nguyễn Hoàng Quân  L.Gallimard, C.Bathias (Labotatoire Energe etique,  canique, Electromagne tisme, Universite Paris Ouest Nanterre-la sfense, ... Read More »

Danh sách các bài báo ISI và SCOPUS năm 2014

TT Tên bài báo Tên tạp chí Số tạp chí Tháng xuất bản Danh mục Tác giả của Trường Các đồng tác giả khác 1 Quality Oriented Self-Optimizing Control in Smart Machining Systems  Advanced  Materials Research 837 2014-01-02 SCOPUS PGS. TS. Trần Ngọc Hiền – Hong-Seok Park (Lab for Producction Engineering, School of Mechanical and Automotive Engineering, University of Ulsan, ... Read More »

HAI KHÓA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Hai khóa đào tạo quốc tế thành công tốt đẹp vtsy gửi vào T4, 05/10/2016 – 17:19 Trong ba ngày từ 19/9 đến 21/9/2016, hai khóa đào tạo quốc tế thường niên về “Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ” và “Quy hoạch và quản lý đô thị” hợp tác giữa Trường Đại học GTVT và Trường ... Read More »