Thursday , 25 April 2019

Bài báo khoa học

Danh sách các bài báo ISI và SCOPUS năm 2015

TT Tên bài báo Số tạp chí Tháng xuất bản Danh mục Các đồng tác giả khác 1 Numerical simulation of fish-eye fatigue crack growth in very high cycle fatigue 135 2015-01-10 SCIE  L.Gallimard, C.Bathias (Labotatoire Energe etique,  canique, Electromagne tisme, Universite Paris Ouest Nanterre-la sfense, 50 rue du Sevre-92410, ville Acray, France )  2 Evaluation of Performance of Diaphragm ... Read More »

Danh sách các bài báo ISI và SCOPUS năm 2014

TT Tên bài báo Tên tạp chí Số tạp chí Tháng xuất bản Danh mục Tác giả của Trường Các đồng tác giả khác 1 Quality Oriented Self-Optimizing Control in Smart Machining Systems  Advanced  Materials Research 837 2014-01-02 SCOPUS PGS. TS. Trần Ngọc Hiền – Hong-Seok Park (Lab for Producction Engineering, School of Mechanical and Automotive Engineering, University of Ulsan, ... Read More »

HAI KHÓA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Hai khóa đào tạo quốc tế thành công tốt đẹp vtsy gửi vào T4, 05/10/2016 – 17:19 Trong ba ngày từ 19/9 đến 21/9/2016, hai khóa đào tạo quốc tế thường niên về “Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ” và “Quy hoạch và quản lý đô thị” hợp tác giữa Trường Đại học GTVT và Trường ... Read More »