Thursday , 23 May 2019

Đề tài – Dự án Khoa học

Kết quả xét duyệt đề tài NCKH các cấp Khoa Công trình năm 2018

Hội đồng KH-ĐT Khoa Công trình đã họp xét duyệt danh mục đề tài NCKH và công nghệ các cấp năm 2018 từ ngày 10/4 đến ngày 12/4/2017 Hội nghị xét duyệt chi tiết từng danh mục, phân tích, đánh giá sự cần thiết phải nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, khả năng ứng dụng, sản phẩm của ... Read More »

HAI KHÓA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Hai khóa đào tạo quốc tế thành công tốt đẹp vtsy gửi vào T4, 05/10/2016 – 17:19 Trong ba ngày từ 19/9 đến 21/9/2016, hai khóa đào tạo quốc tế thường niên về “Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ” và “Quy hoạch và quản lý đô thị” hợp tác giữa Trường Đại học GTVT và Trường ... Read More »