Tuesday , 25 June 2019

Tiêu chuẩn

Các tiêu chuẩn công trình hàng hải do giảng viên trong Khoa tham gia biên soạn

Các tiêu chuẩn:  Công tác khảo sát đo sâu dưới nước bằng thiết bị hồi âm, ký hiệu TCCS 01 :2015/CHHVN Công tác nạo vét – Thi công và nghiệm thu, ký hiệu TCCS 02:2015/CHHVN Đê chắn sóng – Yêu cầu thiết kế, ký hiệu TCCS 02:2017/CHHVN Cảng du thuyền – Yêu cầu thiết kế, ký hiệu TCCS 05:2014/CHHVN Luồng tàu biển – ... Read More »

Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô

Các tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô Việt Nam Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô  Tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn Chi tiết theo file đính kèm: TieuchuanTKDOT Some people confuse digital literacy with computer literacy or with computation and technical skills. Read More »

Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời BTN SBS

Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời BTN SBS do Trường biên soạn Chi tiết ở file đính kèm: 3904qd-bgtvtqd-sbs-tam-thoi In how to get my son to do his homework the visual below, mark carbone suggests some really excellent ways to develop digital literacy. Read More »