Monday , 22 October 2018

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

5 chuyên ngành

  1. Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
  2. Xây dựng Cầu Hầm
  3. Xây dựng đường sắt
  4. Xây dựng công trình đặc biệt
  5. Cơ học vật rắn biến dạng và cơ kỹ thuật

Sau khi tốt nghiệp, đạt được bằng tiến sĩ người học trở thành chuyên gia, đảm nhận các chức danh giảng viên chính hoặc nghiên cứu viên chính trở lên trong các trường đại học, cao đẳng hoặc các viện nghiên cứu và đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính quyền và ngành giao thông vận tải.