Tuesday , 25 June 2019

Giới thiệu

KHOA CÔNG TRÌNH

 Địa chỉ: Nhà A6 – Trường Đại học Giao thông vận tải – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: (024) 37660155
BAN CHỦ NHIỆM KHOA:
Trưởng Khoa: PGS.TS. Lê Hải Hà
Bí thư đảng ủy Khoa: PGS.TS Lã Văn Chăm

Phó Trưởng Khoa: PGS.TS Nguyễn Quang Phúc
Phó Trưởng Khoa: PGS.TS Hồ Thị Lan Hương

Phó Trưởng Khoa: PGS.TS Bùi Tiến Thành

1. Lịch sử hình thành và phát triển.

Sự phát triển của Khoa Công trình gắn liền với truyền thống 60 năm của Trường Đại học GTVT. Khoa Công trình được thành lập tháng 11 năm 1961. Khi thành lập Khoa chỉ có 01 bộ môn chuyên môn và 01 bộ môn khoa học cơ sở, đến nay toàn Khoa đã có 13 bộ môn (09 bộ môn chuyên môn và 04 bộ môn khoa học cơ sở) và Văn phòng Khoa với địa điểm tại: Nhà A6 – Trường Đại học Giao thông vận tải.

2. Các thành tích, phần thưởng đạt được.

Với những thành tích đạt được trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất Khoa đã được tặng thưởng các danh hiệu sau:

       Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1540/TTg ngày 21 tháng 11 năm 1977.

      Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 685/TTg ngày 21 tháng 10 năm 1995.

      Huân chương Lao động hạng nhì tại Quyết định số 27/KT-CT ngày 02 tháng 02 năm 2000.

      Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo năm học 2003 – 2004 tại Quyết định số 7929/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 12 năm 2004.

      Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo tại Quyết định số 7929/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 12 năm 2004.

      Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo năm học 2004 – 2005 tại Quyết định số 5474/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2005.

      Cờ thi đua của Chính phủ năm học 2007-2008

      Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo giai đoạn 2005 – 2010 tại Quyết định số 1213B/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 03 năm 2010.

      Khoa Công trình 05 năm liền liên tục được Công nhận là Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2008 – 2013.

      Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2013.

3. Cơ cấu tổ chức.

Ban chủ nhiệm Khoa gồm Trưởng khoa và 03 Phó Trưởng khoa, Đảng bộ Khoa Công trình gồm 10 chi bộ trực thuộc, Công đoàn Khoa gồm 13 công đoàn bộ môn và Liên chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chi đoàn giáo viên cùng chi đoàn các lớp sinh viên.

Các đơn vị thuộc khoa: Ngoài Văn phòng khoa, khoa có 13 bộ môn

 1. Bộ môn Đường bộ
 2. Bộ môn Cầu – Hầm
 3. Bộ môn Đường sắt
 4. Bộ môn Kết cấu
 5. Bộ môn Sức bền vật liệu
 6. Bộ môn Trắc địa
 7. Bộ môn Thuỷ lực thuỷ văn
 8. Bộ môn Địa kỹ thuật
 9. Bộ môn Công trình giao thông công chính
 10. Bộ môn Công trình giao thông thành phố & Công trình thuỷ
 11. Bộ môn Tự động hoá thiết kế cầu đường
 12. Bộ môn Đường ô tô và Sân bay
 13. Bộ môn Dự án và Quản lý dự án

4. Đội ngũ cán bộ.

Đội ngũ cán bộ của Khoa hiên nay (3/2018): Tổng số CB-GV-CNV gồm 227 người trong đó: Giáo sư: 05, Phó GS: 29, Tiến sỹ: 54, Thạc sỹ: 129. Đảng bộ Khoa Công trình gồm 11 chi bộ, 158 đảng viên. Công đoàn Khoa gồm 13 công đoàn bộ môn. Đoàn thanh niên giáo viên của Khoa có 3 liên chi đoàn.

Các cán bộ, giảng viên trong khoa không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ sư phạm, năng lực chuyên môn, khả năng ngoại ngữ và  tham gia vào các công tác chính quyền, đoàn thể của Trường. Nhiều GV đang tham gia tư vấn cho các công ty nước ngoài, làm chuyên gia cho các công ty trong nước trong các lĩnh vực xây dựng và phát triển GTVT.