Thursday , 23 May 2019

HẠNH PHÚC

HẠNH PHÚC

Mẹ thường mang áo cũ ra khâu
Những ngày mưa việc đồng phải nghỉ
Bên mẹ tôi học bài chăm chỉ
Rất đơn sơ hạnh phúc tuổi thơ tôi…

Hạt gạo thơm thấm đẫm mồ hôi
Mẹ nuôi tôi bằng tảo tần khó nhọc
Hành trang theo tôi lên thành phố học
Là hạt gạo quê, là mắt ướt mẹ cười.
HY

 

The second major shift emerges with https://writemyessay4me.org the uptake of the social networking sites and participatory technologies.