Wednesday , 16 January 2019

Học bổng sinh viên toàn cầu GSS và Học bổng Thắp sáng ước mơ năm 2018

 THÔNG BÁO: Học bổng sinh viên toàn cầu GSS  và Học bổng Thắp sáng ước mơ năm 20181. Giới thiệu về học bổng

I.1. Học bổng toàn cầu GSS

Global Students Scholarship – GSS là quỹ học bổng được cấp cho sinh viên khoa Công trình có thành tích học tập tốt, có ý thức rèn luyện sức khỏe, tinh thần và kỹ năng làm việc thích ứng xu hướng hội nhập, tích cực tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng, phục vụ cho sự phát triển của Khoa, của Trường và của ngành GTVT.

Năm 2018, Khoa Công trình sẽ trao học bổng GSS lần thứ 6 cho các bạn sinh viên khoa Công trình từ khóa 55, 56, 57 dựa trên kết quả học tập, rèn luyện của kỳ II năm học 2016 -2017 và kỳ I của năm 2017 – 2018.

Học bổng GSS đặc biệt: Mỗi học bổng trị giá 10 triệu và giấy chứng nhận sẽ được trao tặng cho 02 sinh viên xuất sắc nhất được tuyển chọn thông qua quy trình tuyển chọn bao gồm: Đánh giá hồ sơ, làm video giới thiệu về bản thân, và phỏng vấn.

Học bổng GSS Vàng: Mỗi học bổng trị giá 5 triệu và giấy chứng nhận sẽ được trao tặng cho 15 sinh viên xuất sắc được tuyển chọn thông qua quy trình tuyển chọn bao gồm: Đánh giá hồ sơ, làm video giới thiệu về bản thân, và phỏng vấn.

I.2. Học bổng thắp sáng ước mơ

Học bổng thắp sáng ước mơ năm 2018 được tài trợ bởi Quỹ thắp sáng ước mơ dành cho các bạn sinh viên của Khoa Công trình các khóa 55, 56, 57 có hoàn cảnh khó khăn, học tập và rèn luyện tốt.

Học bổng thắp sáng ước mơ 2018: Mỗi học bổng trị giá 3 triệu và giấy chứng nhận sẽ được trao tặng cho 10 sinh viên được lựa chọn thông qua việc đánh giá hồ sơ và phỏng vấn.

2. Điều kiện đăng ký học bổng

II.1. Điều kiện đăng ký học bổng GSS

  1. Là sinh viên khoa công trình các khóa 55, 56, 57
  2. Thành tích học tập: đạt 01 trong các điều kiện sau:

        – Có điểm trung bình 02 kỳ (kỳ II năm 2016-2017 và kỳ I năm 2017-2018) từ 2.8 (thang điểm 4) trở lên;

        – Đạt giải NCKH năm 2017 từ cấp trường trở lên (từ giải Ba trở lên);

        – Đạt giải trong các kỳ thi Olympic Quốc gia, Quốc tế năm 2017;

  1. Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội sinh sinh viên, hoạt động xã hội, có sự vươn lên trong học tập ngoại ngữ, tin học năm 2017.
  2. Phải có 01 video giới thiệu về bản thân và những thành tích nổi bật đã đạt được

II.2. Điều kiện đăng ký học bổng thắp sáng ước mơ

  1. Là sinh viên khoa công trình các khóa 55, 56, 57
  2. Thành tích học tập: Có điểm trung bình 02 kỳ (kỳ II năm 2016-2017 và kỳ I năm 2017-2018) từ 2.5 (thang điểm 4) trở lên;
  3. Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội sinh sinh viên, hoạt động xã hội, có sự vươn lên trong học tập ngoại ngữ, tin học năm 2017.

3. Trình tự và thời gian xét

– Bước 1. Những sinh viên có nguyện vọng, đăng ký sơ loại online theo đường link trên trang web civil.utc.edu.vn. Thời gian từ ngày 25/01/2017 đến hết ngày 10/02/2018 (Link đăng ký: https://goo.gl/forms/vMLF3nQ7oZXM4ywe2)

Bước 2. Những sinh viên vượt qua vòng sơ loại sẽ nộp hồ gồm:

(1) Hồ sơ bản cứng gồm các giấy tờ sau:

  1. Đơn ứng tuyển học bổng GSS 2018 theo mẫu
  2. Bảng điểm học kỳ II năm 2016-2017 và học kỳ I năm 2017 – 2018
  3. Bản photo các Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về kết quả NCKH, tham gia các cuộc thi, hoạt động Đoàn thể, Hội sinh viên, văn bằng chứng chỉ về Tiếng Anh, Tin học đã đạt được trong năm 2017 (các giấy tờ chưa cần công chứng).

– Thời gian nộp hồ sơ bản cứng từ: 26/2 đến hết ngày 5/3/2018

– Nơi nhận: Anh Nguyễn Thanh Bình, Văn Phòng Khoa Công trình

(2) 01 video tự làm giới thiệu về bản thân và các thành tích nổi bật đã đạt được (áp dụng vơi các ứng viên đăng ký học bổng GSS).

            Chú ý:

            – Định dạng các video có thể để ở dạng:  .MOV .MPEG4  .MP4  .AVI

            – Các video được đạt tên như sau: Ho­­_Tendem_Ten_Masinhvien

            – Video này sẽ được đưa lên fanpage của Khoa Công trình;

            – Các video được Hội đồng chấm dựa trên nội dung video và số lượt “LIKE” trên fanpage của Khoa công trình.

            – Thời gian gửi video: từ ngày 26/2 đến hết ngày 08/3/2018

            – Nơi nhận: Các video gửi về địa chỉ email: hocbonggss2018@gmail.com

            Dựa trên kết quả chấm điểm hồ sơ và video sẽ chọn ra các ứng viên có đủ điều kiện tham gia vòng phỏng vấn.

Bước 3. Vòng phỏng vấn dự kiến vào ngày 15/3/2018. Tại buổi phỏng vấn các ứng viên mang theo Giấy tờ gốc của hồ sơ bản cứng để đối chiếu.

Lễ trao học bổng dự kiến vào ngày 20/3/2018

4. Trách nhiệm của người được học bổng

Sinh viên được cấp học bổng phải có trách nhiệm học tập và rèn luyện tốt, tích cực tham gia các hoạt động khoa học, văn hóa, xã hội, thể thao do Khoa, Trường tổ chức.

– Sinh viên phải có hiểu biết và tuyên truyền cho các đơn vị tài trợ học bổng , có trách nhiệm tham gia các hoạt động do đơn vị tài trợ học bổng tổ chức nếu có yêu cầu và có sự đồng ý của Nhà trường.

T.M Khoa Công trình

Trưởng Khoa

  PGS.TS. Lê Hải Hà

What was the purpose of the specific hop over to here data.