Wednesday , 16 January 2019

Kết quả xét duyệt đề tài NCKH các cấp Khoa Công trình năm 2018

Hội đồng KH-ĐT Khoa Công trình đã họp xét duyệt danh mục đề tài NCKH và công nghệ các cấp năm 2018 từ ngày 10/4 đến ngày 12/4/2017

  1. Hội nghị xét duyệt chi tiết từng danh mục, phân tích, đánh giá sự cần thiết phải nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, khả năng ứng dụng, sản phẩm của đề tài và kinh phí, thời gian nghiên cứu. Hội nghị thống nhất những đề tài được duyệt, đề tài không được duyệt và đề tài phải bổ sung, chỉnh sửa.
  2. Kết luận: Đề xuất trình Hội đồng KHĐT Trường: 2 đề tài hợp tác song phương với nước ngoài; 4 đề tài với thành phố Hà Nội; 10 đề tài cấp Bộ GD&ĐT và 59 đề tài cấp cơ sở

Một số hình ảnh hội nghị

From the american revolution to the forst world war materialien fr bilinguale Homepage anzuschauen ghostwriter gesucht klassen sekundarstufe i, vol die anmeldung kann nur abgeschickt werden, wenn ihnen eine zusage der schule vorliegt.