Tuesday , 25 June 2019

Ký kết biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác với Viện Công trình Cảng, công trình ven bờ và ngoài khơi, Trường Đại học Hà Hải, Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc

Sáng ngày 25/11/2016, Khoa Công trình, Trường Đại học GTVT đã tổ chức buổi ký kết biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác trong đào tạo, thực hành và nghiên cứu khoa học với Viện Công trình Cảng, công trình ven bờ và ngoài khơi, Trường Đại học Hà Hải, Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc.

Đại diện Khoa Công trình gồm có PGS. TS. Lê Hải Hà, Trưởng Khoa; TS. Hồ Lan Hương, Phó Trưởng Khoa CT, GS. TS. Nguyễn Viết Trung, PGS. TS. Bùi Ngọc Toàn, Trưởng phòng KHCN, Bà Bùi Thị Giang, Phó Trưởng phòng Đối ngoại, TS. Nguyễn Viết Thanh, PGS. TS. Đào Duy Lâm, TS. Nguyễn Thị Bạch Dương, TS. Nguyễn Thành Trung.

Đại diện Viện Công trình Cảng, công trình ven bờ và ngoài khơi, Trường Đại học Hà Hải có:

  1. GS.TS. Zheng Jinhai – Viện Trưởng,
  2. GS. TS. Zhang Jisheng, Phó Viện trưởng Viện hợp tác quốc tế, Trường Đại học Hà Hải.

Hai bên đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với các nội dung sau:

  1. Cùng trao đổi thông tin trong lĩnh vực đào tạo, thực hành và nghiên cứu;
  2. Thúc đẩy trao đổi các giảng viên, nhà nghiên cứu và các thành viên khác trong đào tạo, nghiên cứu, và các hoạt động chuyên môn khác;
  3. Mời các giảng viên, nhà nghiên cứu tham dự các hội thảo, hội nghị khoa học, các khóa đào tạo, các cuộc họp về chủ đề nghiên cứu cần quan tâm;
  4. Phát triển các chương trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quan tâm;
  5. Cho phép các học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu từ 3, 6 hoặc 12 tháng;
  6. Cùng tìm kiếm các nguồn quỹ cho các hoạt động nghiên cứu.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi ký kết.

hohai3 hohai2 hohai1

 

Đường link : http://ghxy.hhu.edu.cn/s/69/t/214/main.htm; http://ghxy.hhu.edu.cn/;

 

I invite you to have a look and share homework help online by pro-homework-help.com with us what you think of them.