Wednesday , 16 January 2019

Ngày làm việc thứ 2 của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 5 chương trình đào tạo tại trường ĐH Giao thông vận tải

Ngày 15/01/2017 là ngày làm việc thứ 2 của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 5 chương trình đào tạo của Trường Đại học Giao thông vận tải, trong đó có chương trình ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT của Khoa Công trình

Đoàn chuyên gia đã tiến hành phỏng vấn các bên liên quan:

  • Nhóm nhà sử dụng lao động
  • Nhóm cựu người học
  • Nhóm cán bộ quản lý chuyên môn
  • Nhóm giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng

Một số hình ảnh phỏng vấn 

20170114_141336 20170115_105941 20170115_143801 20170115_143809 20170115_151917

 

Klassenstufe 8 technik – haushalt – wirtschaft bad kreuznach pdagogisches hausarbeithilfe.com zentrum des landes rheinland-pfalz, 1997 klassenstufe 9 technik – haushalt – wirtschaft.