Wednesday , 16 January 2019

PHÒNG THÍ NGHIỆM HIỆN ĐẠI PHỤC VỤ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

I) Giới thiệu chung

Phòng thí nghiệm trọng điểm LASXD 1256 và phòng thí nghiệm VILAS047 được đầu tư trang thiết bị thí nghiệm hiện đại có thể thử nghiệm được nhiều các phép thử phục vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ như:

  • Thí nghiệm các chỉ tiêu của Bitum (bao gồm các chỉ tiêu theo PG)
  • Thí nghiệm các chỉ tiêu của Bê tông nhựa (bao gồm thí nghiệm hằn lún vệt bánh xe, thí nghiệm mỏi, thí nghiệm mô đun đàn hồi ở các nhiệt độ)
  • Thí nghiệm cấu kiện như: thử tải động tà vẹt, dầm cầu, cống..
  • Các loại vật liệu sử dụng cho xây dựng công trình giao thông…

Địa chỉ liên hệ: Phòng 104 nhà A4 trường ĐHGTVT- ĐT 0437668019- ttk@utc.edu.vn

II) Chức năng-Nhiệm vụ

-Nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ

-Hướng dẫn sinh viên thực tập và nghiên cứu khoa học

-Tổ chức thực hiện chế thử sản phẩm và các dịch vụ khoa học kỹ thuật

-Hỗ trợ tư vấn kiểm định,thiết kế và giám sát các công trình xây dựng giao thông trong cả nước

III) Nhân sự

Các thí nghiệm viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, có trách nhiệm là các kỹ sư được đào tạo tại trường ĐHGTVT. Ngoài ra phòng thí nghiệm còn có đội ngũ cố vấn là các giảng viên có uy tín và kinh nghiệp của khoa công trình.

IV) Tình hình hoạt động trong thời gian vừa qua

            Phòng thí nghiệm trong thời gian qua đã làm tốt nhiệm vụ giảng dạy môn học thí nghiệm cho sinh viên ngành công trình với hơn 1000 sinh viên/năm.

            Thí nghiệm hỗ trợ khoảng 5 nghiên cứu sinh /năm. Các vấn đề nghiên cứu đều được hội đồng đánh giá cao.

            Hàng năm hướng dẫn, hỗ trợ cho các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học đạt được nhiều thành tích ( có thể kể đến như nhóm sinh viên đạt giải 3 cấp bộ năm 2016; cấp trường hàng năm đều đạt giải cao cấp trường)

            Phòng thí nghiệm chủ động nghiên cứu góp phần giải quyết các vấn đề của thực tế sản xuất như: Nghiên cứu đề xuất giải pháp kháng hằn lún vệt bánh xe được Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải tặng bằng khen…

V) Năng lực của hệ thống phòng thí nghiệm


The purposeful management and homework helpers within homeworkhelper.net calibration of one’s online persona.