Wednesday , 16 January 2019

Thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 2 đại học chính quy năm 2017 ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Khoa Công trình thông báo:

Căn cứ vào tình hình tuyển sinh chung của Nhà trường, ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông, mã số 52.58.02.05, tuyển bổ sung đợt 2 như sau:

  1. Số lượng tuyển bổ sung: 250 sinh viên
  2. Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh)
  3. Điểm nhận hồ sơ đăng ký: 16,5 điểm
  4. Thời gian: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục& Đào tạo
  5. Chi tiết các quy định xem tại trang thông tin tuyển sinh của Trường: http://ts.utc.edu.vn/?q=tin-tuyen-sinh%2Fth%C3%B4ng-b%C3%A1o-vv-x%C3%A9t-tuy%E1%BB%83n-b%E1%BB%95-sung-tuy%E1%BB%83n-sinh-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-h%E1%BB%87-ch%C3%ADnh-quy-2017

Khoa Công trình.

Every detail of the review must sound https://pro-academic-writers.com/ in unison with the topic.