Sunday , 25 March 2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG TRÌNH 2018

TT Ngành/Nhóm/Chuyên ngành xét tuyển Mã xét tuyển Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
Khoa Công trình 1185
1 Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông 1085
1.1 Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu đường bộ GHA-01 A00; A01; D07 365
1.2 Chuyên ngành Kỹ thuật XD Đường bộ GHA-02 A00; A01; D07 100
1.3 Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu hầm GHA-03 A00; A01; D07 90
1.4 Chuyên ngành Kỹ thuật XD Đường sắt GHA-04 A00; A01; D07 50
1.5 Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu – Đường sắt GHA-05 A00; A01; D07 50
1.6 Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu – Đường ô tô – Sân bay GHA-06 A00; A01; D07 50
1.7 Chuyên ngành Kỹ thuật XD Đường ô tô – Sân bay GHA-07 A00; A01; D07 50
1.8 Chuyên ngành Công trình giao thông công chính GHA-08 A00; A01; D07 50
1.9 Chuyên ngành Công trình giao thông đô thị GHA-09 A00; A01; D07 60
1.10 Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường GHA-10 A00; A01; D07 50
1.11 Chuyên ngành Kỹ thuật giao thông đường bộ GHA-11 A00; A01; D07 50
1.12 Nhóm Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chuyên ngành: Kỹ thuật XD Đường sắt đô thị; Kỹ thuật XD Đường hầm và metro; Địa kỹ thuật CTGT; Kỹ thuật GIS và trắc địa CT) GHA-12 A00; A01; D07 120
2 Ngành Quản lý xây dựng GHA-13 A00; A01; D07 60
3 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy GHA-14 A00; A01; D07 40

 

%d bloggers like this: