Tuesday , 25 June 2019

Trao đổi về Lý thuyết độ tin cậy và ứng dụng trong tiêu chuẩn xây dựng và cầu đường, ứng dụng vào nghiên cứu kết cấu công trình, xu hướng tiêu chuẩn của Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu, nhận lời mời của Khoa Công trình, PGS.TS.Thang Dao, Trường Đại học Alabama sẽ có buổi trao đổi với giảng viên Khoa công trình,

  1. Thời gian: Từ 8h30′ thứ 3, ngày 16/5/2017
  2. Địa điểm: Phòng 501, nhà A1, Trường Đại học GTVT, số 3 phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
  3. Thành phần: Các giảng viên Khoa Công trình và những người quan tâm
  4. Nội dung:

      – Giới thiệu về Đại học Alabama, khoa Giao thông, Xây dựng dân dụng của trường Đại học Alabama.

      – Giới thiệu về các hướng nghiên cứu chính.

      – Lý thuyết về độ tin cậy và ứng dụng lý thuyết độ tin cậy vào xây dựng tiêu chuẩn xây dựng và cầu đường, ứng dụng vào nghiên cứu kết cấu công trình, xu hướng tiêu chuẩn của Hoa Kỳ.

 – Trao đổi, thảo luận

5. Chi tiết về TS.Thang Dao xem ở đường link:  http://tndao.eng.ua.edu/index.htm

6. Một số hình ảnh tại buổi trao đổi

Tài liệu buổi trao đổi của PGS.TS.Thang Dao:  Dao Nguyen Thang – UA